Πότε γιορτάζει: Μάγνα

Το όνομα Μάγνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

28/4/2024 Κυριακή 2024-4-28

γιορτάζει σε 5 ημέρες.