Πότε γιορτάζει: Μάγνος

Το όνομα Μάγνος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

28/4/2024 Κυριακή 2024-4-28

γιορτάζει σε 11 ημέρες.