Πότε γιορτάζει: Μάνθος

Το όνομα Μάνθος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/6/2020 Κυριακή 2020-6-14
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 166 ημέρες.