Πότε γιορτάζει: Μίρκα

Το όνομα Μίρκα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/8/2020 Σάββατο 2020-8-8

γιορτάζει σε 161 ημέρες.
17/8/2020 Δευτέρα 2020-8-17

γιορτάζει σε 170 ημέρες.