Πότε γιορτάζει: Μακάρης

Το όνομα Μακάρης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

19/1/2020 Κυριακή 2020-1-19

γιόρταζε πριν από 126 ημέρες.
26/6/2020 Παρασκευή 2020-6-26

γιορτάζει σε 32 ημέρες.