Πότε γιορτάζει: Μακάρης

Το όνομα Μακάρης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

19/1/2022 Τετάρτη 2022-1-19

γιορτάζει αύριο.
26/6/2022 Κυριακή 2022-6-26

γιορτάζει σε 158 ημέρες.