Πότε γιορτάζει: Μακάριος

Το όνομα Μακάριος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

19/1/2024 Παρασκευή 2024-1-19

γιόρταζε πριν από 149 ημέρες.
26/6/2024 Τετάρτη 2024-6-26

γιορτάζει σε 9 ημέρες.