Πότε γιορτάζει: Μακάριος

Το όνομα Μακάριος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

19/1/2019 Σάββατο 2019-1-19

γιόρταζε πριν από 214 ημέρες.
26/6/2019 Τετάρτη 2019-6-26

γιόρταζε πριν από 57 ημέρες.