Πότε γιορτάζει: Μακαράς

Το όνομα Μακαράς γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

19/1/2020 Κυριακή 2020-1-19

γιόρταζε πριν από 131 ημέρες.
26/6/2020 Παρασκευή 2020-6-26

γιορτάζει σε 27 ημέρες.