Πότε γιορτάζει: Μακαρία

Το όνομα Μακαρία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

19/1/2020 Κυριακή 2020-1-19

γιόρταζε πριν από 251 ημέρες.
26/6/2020 Παρασκευή 2020-6-26

γιόρταζε πριν από 93 ημέρες.