Πότε γιορτάζει: Μακαρίτσα

Το όνομα Μακαρίτσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

19/1/2019 Σάββατο 2019-1-19

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
26/6/2019 Τετάρτη 2019-6-26

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.