Πότε γιορτάζει: Μαυρέτα

Το όνομα Μαυρέτα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/1/2022 Κυριακή 2022-1-30

γιορτάζει σε 10 ημέρες.