Πότε γιορτάζει: Μαυρίτσα

Το όνομα Μαυρίτσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

3/5/2019 Παρασκευή 2019-5-3

γιόρταζε πριν από 198 ημέρες.
9/11/2019 Σάββατο 2019-11-9

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.