Πότε γιορτάζει: Μαυρίτσα

Το όνομα Μαυρίτσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

3/5/2022 Τρίτη 2022-5-3

γιόρταζε πριν από 220 ημέρες.
9/11/2022 Τετάρτη 2022-11-9

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.