Πότε γιορτάζει: Μαυρίτσα

Το όνομα Μαυρίτσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

3/5/2023 Τετάρτη 2023-5-3

γιόρταζε πριν από 216 ημέρες.
9/11/2023 Πέμπτη 2023-11-9

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.