Πότε γιορτάζει: Μαύρα

Το όνομα Μαύρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

3/5/2024 Παρασκευή 2024-5-3

γιόρταζε πριν από 81 ημέρες.
9/11/2024 Σάββατο 2024-11-9

γιορτάζει σε 109 ημέρες.