Πότε γιορτάζει: Μαύρα

Το όνομα Μαύρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

3/5/2021 Δευτέρα 2021-5-3

γιόρταζε πριν από 209 ημέρες.
9/11/2021 Τρίτη 2021-11-9

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.