Πότε γιορτάζει: Μαύρα

Το όνομα Μαύρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

3/5/2019 Παρασκευή 2019-5-3

γιόρταζε πριν από 201 ημέρες.
9/11/2019 Σάββατο 2019-11-9

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.