Πότε γιορτάζει: Μελίτης

Το όνομα Μελίτης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιορτάζει σε 10 ημέρες.