Πότε γιορτάζει: Μελίτος

Το όνομα Μελίτος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιορτάζει σε 3 ημέρες.