Πότε γιορτάζει: Μηλίτσα

Το όνομα Μηλίτσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.