Πότε γιορτάζει: Μηλίτσα

Το όνομα Μηλίτσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.