Πότε γιορτάζει: Μικές

Το όνομα Μικές γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

4/3/2019 Δευτέρα 2019-3-4

γιόρταζε πριν από 223 ημέρες.
16/8/2019 Παρασκευή 2019-8-16

γιόρταζε πριν από 59 ημέρες.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιορτάζει σε 6 ημέρες.