Πότε γιορτάζει: Μιρέλα

Το όνομα Μιρέλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/6/2020 Κυριακή 2020-6-14
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 14 ημέρες.