Πότε γιορτάζει: Μπόρισος

Το όνομα Μπόρισος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
24/7/2024 Τετάρτη 2024-7-24

γιορτάζει σε 29 ημέρες.