Πότε γιορτάζει: Μπόρισος

Το όνομα Μπόρισος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
24/7/2023 Δευτέρα 2023-7-24

γιορτάζει σε 53 ημέρες.