Πότε γιορτάζει: Μυρτώ

Το όνομα Μυρτώ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

14/6/2020 Κυριακή 2020-6-14
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 19 ημέρες.
24/9/2020 Πέμπτη 2020-9-24

γιορτάζει σε 121 ημέρες.