Πότε γιορτάζει: Μυρτώ

Το όνομα Μυρτώ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

23/6/2019 Κυριακή 2019-6-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 60 ημέρες.
24/9/2019 Τρίτη 2019-9-24

γιορτάζει σε 33 ημέρες.