Πότε γιορτάζει: Νήφων

Το όνομα Νήφων γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

14/6/2019 Παρασκευή 2019-6-14

γιόρταζε πριν από 66 ημέρες.
23/12/2019 Δευτέρα 2019-12-23

γιορτάζει σε 126 ημέρες.