Πότε γιορτάζει: Νήφων

Το όνομα Νήφων γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

14/6/2020 Κυριακή 2020-6-14

γιορτάζει σε 19 ημέρες.
23/12/2020 Τετάρτη 2020-12-23

γιορτάζει σε 211 ημέρες.