Πότε γιορτάζει: Νίκανδρος

Το όνομα Νίκανδρος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 9 ημέρες.