Πότε γιορτάζει: Νίκη

Το όνομα Νίκη γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

3/3/2019 Κυριακή 2019-3-3

γιόρταζε πριν από 224 ημέρες.
16/4/2019 Τρίτη 2019-4-16

γιόρταζε πριν από 181 ημέρες.
25/4/2019 Πέμπτη 2019-4-25

γιόρταζε πριν από 172 ημέρες.
5/6/2019 Τετάρτη 2019-6-5

γιόρταζε πριν από 131 ημέρες.
31/10/2019 Πέμπτη 2019-10-31

γιορτάζει σε 17 ημέρες.