Πότε γιορτάζει: Νίκη

Το όνομα Νίκη γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

3/3/2020 Τρίτη 2020-3-3

γιόρταζε πριν από 229 ημέρες.
16/4/2020 Πέμπτη 2020-4-16

γιόρταζε πριν από 186 ημέρες.
25/4/2020 Σάββατο 2020-4-25

γιόρταζε πριν από 177 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιόρταζε πριν από 136 ημέρες.
31/10/2020 Σάββατο 2020-10-31

γιορτάζει σε 12 ημέρες.