Πότε γιορτάζει: Ναζάριος

Το όνομα Ναζάριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/10/2020 Τετάρτη 2020-10-14

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.