Πότε γιορτάζει: Ναζάριος

Το όνομα Ναζάριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/10/2019 Δευτέρα 2019-10-14

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.