Πότε γιορτάζει: Ναυκράτης

Το όνομα Ναυκράτης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/6/2019 Σάββατο 2019-6-8

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.