Πότε γιορτάζει: Ναυκράτης

Το όνομα Ναυκράτης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8

γιορτάζει σε 13 ημέρες.