Πότε γιορτάζει: Ναυκράτιος

Το όνομα Ναυκράτιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/6/2024 Σάββατο 2024-6-8

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.