Πότε γιορτάζει: Ναυκράτιος

Το όνομα Ναυκράτιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8

γιορτάζει σε 8 ημέρες.