Πότε γιορτάζει: Ναυκράτιος

Το όνομα Ναυκράτιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/6/2019 Σάββατο 2019-6-8

γιόρταζε πριν από 72 ημέρες.