Πότε γιορτάζει: Νεκτάριος

Το όνομα Νεκτάριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/11/2020 Δευτέρα 2020-11-9

γιορτάζει σε 164 ημέρες.