Πότε γιορτάζει: Νεστορία

Το όνομα Νεστορία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/10/2019 Κυριακή 2019-10-27

γιορτάζει σε 6 ημέρες.