Πότε γιορτάζει: Νεστορία

Το όνομα Νεστορία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/10/2020 Τρίτη 2020-10-27

γιορτάζει σε 153 ημέρες.