Πότε γιορτάζει: Νεφέλη

Το όνομα Νεφέλη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

6/6/2019 Πέμπτη 2019-6-6
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 77 ημέρες.