Πότε γιορτάζει: Νικάνορας

Το όνομα Νικάνορας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιόρταζε πριν από 77 ημέρες.