Πότε γιορτάζει: Νικηφόρα

Το όνομα Νικηφόρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

9/2/2020 Κυριακή 2020-2-9

γιόρταζε πριν από 105 ημέρες.
2/6/2020 Τρίτη 2020-6-2

γιορτάζει σε 8 ημέρες.