Πότε γιορτάζει: Νικηφόρα

Το όνομα Νικηφόρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

9/2/2024 Παρασκευή 2024-2-9

γιόρταζε πριν από 128 ημέρες.
2/6/2024 Κυριακή 2024-6-2

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.