Πότε γιορτάζει: Νικηφόρος

Το όνομα Νικηφόρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

9/2/2019 Σάββατο 2019-2-9

γιόρταζε πριν από 130 ημέρες.
2/6/2019 Κυριακή 2019-6-2

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.