Πότε γιορτάζει: Νικηφόρος

Το όνομα Νικηφόρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

9/2/2020 Κυριακή 2020-2-9

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
2/6/2020 Τρίτη 2020-6-2

γιορτάζει σε 6 ημέρες.