Πότε γιορτάζει: Νιόβη

Το όνομα Νιόβη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/6/2020 Κυριακή 2020-6-14
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 138 ημέρες.