Πότε γιορτάζει: Νιόβη

Το όνομα Νιόβη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/6/2024 Κυριακή 2024-6-30
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 13 ημέρες.