Πότε γιορτάζει: Νιόνιος

Το όνομα Νιόνιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιορτάζει σε 5 ημέρες.
10/4/2022 Κυριακή 2022-4-10

γιορτάζει σε 81 ημέρες.
3/10/2022 Δευτέρα 2022-10-3

γιορτάζει σε 257 ημέρες.
17/12/2022 Σάββατο 2022-12-17

γιορτάζει σε 333 ημέρες.