Πότε γιορτάζει: Ντενίζ

Το όνομα Ντενίζ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

23/1/2019 Τετάρτη 2019-1-23

γιόρταζε πριν από 263 ημέρες.
10/4/2019 Τετάρτη 2019-4-10

γιόρταζε πριν από 187 ημέρες.
3/10/2019 Πέμπτη 2019-10-3

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
17/12/2019 Τρίτη 2019-12-17

γιορτάζει σε 64 ημέρες.