Πότε γιορτάζει: Νύσης

Το όνομα Νύσης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιορτάζει σε 3 ημέρες.
10/4/2022 Κυριακή 2022-4-10

γιορτάζει σε 79 ημέρες.
3/10/2022 Δευτέρα 2022-10-3

γιορτάζει σε 255 ημέρες.
17/12/2022 Σάββατο 2022-12-17

γιορτάζει σε 331 ημέρες.