Πότε γιορτάζει: Ονούφριος

Το όνομα Ονούφριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

12/6/2019 Τετάρτη 2019-6-12

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.