Πότε γιορτάζει: Ορσαλία

Το όνομα Ορσαλία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιορτάζει σε 6 ημέρες.