Πότε γιορτάζει: Ορτίσης

Το όνομα Ορτίσης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/6/2024 Σάββατο 2024-6-15

γιόρταζε εχθές.