Πότε γιορτάζει: Ορτίσης

Το όνομα Ορτίσης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/6/2020 Δευτέρα 2020-6-15

γιόρταζε πριν από 131 ημέρες.