Πότε γιορτάζει: Ορτίσης

Το όνομα Ορτίσης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε πριν από 65 ημέρες.