Πότε γιορτάζει: Ορτίσια

Το όνομα Ορτίσια γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/6/2020 Δευτέρα 2020-6-15

γιορτάζει σε 20 ημέρες.