Πότε γιορτάζει: Ορτίσιος

Το όνομα Ορτίσιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/6/2020 Δευτέρα 2020-6-15

γιορτάζει σε 15 ημέρες.