Πότε γιορτάζει: Οσία

Το όνομα Οσία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιορτάζει σε 20 ημέρες.