Πότε γιορτάζει: Πάγκαλος

Το όνομα Πάγκαλος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 12 ημέρες.