Πότε γιορτάζει: Πάρης

Το όνομα Πάρης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/3/2024 Παρασκευή 2024-3-1

γιόρταζε πριν από 134 ημέρες.
26/7/2024 Παρασκευή 2024-7-26

γιορτάζει σε 12 ημέρες.