Πότε γιορτάζει: Πάρις

Το όνομα Πάρις γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 231 ημέρες.
26/7/2020 Κυριακή 2020-7-26

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.