Πότε γιορτάζει: Πάρις

Το όνομα Πάρις γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 133 ημέρες.
26/7/2020 Κυριακή 2020-7-26

γιορτάζει σε 13 ημέρες.