Πότε γιορτάζει: Πελαγής

Το όνομα Πελαγής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

4/5/2020 Δευτέρα 2020-5-4

γιορτάζει σε 69 ημέρες.
8/10/2020 Πέμπτη 2020-10-8

γιορτάζει σε 226 ημέρες.