Πότε γιορτάζει: Πετράκης

Το όνομα Πετράκης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/6/2024 Σάββατο 2024-6-29

γιορτάζει σε 12 ημέρες.