Πότε γιορτάζει: Πετράς

Το όνομα Πετράς γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/6/2024 Σάββατο 2024-6-29

γιορτάζει σε 10 ημέρες.