Πότε γιορτάζει: Πετράς

Το όνομα Πετράς γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιορτάζει σε 30 ημέρες.