Πότε γιορτάζει: Πετρής

Το όνομα Πετρής γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/6/2024 Σάββατο 2024-6-29

γιορτάζει σε 13 ημέρες.