Πότε γιορτάζει: Πετρής

Το όνομα Πετρής γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιορτάζει σε 34 ημέρες.