Πότε γιορτάζει: Πετρίνα

Το όνομα Πετρίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιορτάζει σε 33 ημέρες.