Πότε γιορτάζει: Πετρίνος

Το όνομα Πετρίνος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/6/2024 Σάββατο 2024-6-29

γιορτάζει σε 12 ημέρες.